Maškarní 2019

V sobotu 2. března se v Restauraci Na Hřišti konal další ročník Maškarního reje pro děti. Akce začínala ve 14:30, kdy už na místě byli připravení skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná, kteří celou akci připravovali, obsluha restaurace a také pan Kopejtko s dcerou Karolínou, kteří zajišťovali hudební doprovod a osvětlení. 

Dorazilo a zaregistrovalo se celkem 24 dětí v maskách v doprovodu rodičů či prarodičů. Menší účast oproti předchozím ročníkům byla pravděpodobně způsobena končícími jarními prázdninami. Na úvod byli přivítáni všichni přítomní a zaznělo poděkování obci Tlučná, která akci finančně zaštítila.

V první části odpoledne pro děti byly připraveny různé disciplíny - např. hraní skořápek s kovbojem, stavění komínu či jednoduché stavby podle předlohy z kostek u miminka a malířky, hraní kimovky s pirátkou a letos prvně také skládání puzzle s doktorkou a Pipi Dlouhou punčochou.

Dál v programu nechybělo tančení Ptačího tance ani Makareny, tanec dětí s balónky mezi čely a následně stejná disciplína pro rodiče s dětmi, ze které vznikly opravdu pěkné fotografie. Zbylé balónky, které letos praskaly o něco více než jindy, pak byly vypuštěny mezi tančící děti na parket.

Nechyběla ani židličková, děti ovšem namísto obyčejného obcházení kruhu z židlí chodily jako kačenky, skákaly žabáky nebo po jedné noze. Některé děti bavily přítomné svými neustálými návraty do hry i po vypadnutí nebo neochotou opouštět zabrané židličky.

Jedním z posledních společných programů bylo sbírání korálků, které ztratila princezna. Za tuto pomoc, stejně jako za předchozí programy, děti získaly nějakou tu sladkost.

Nakonec byly ještě jednou otevřeny disciplíny a mezitím se v sále připravovala tombola. Každé z dětí si pak po vylosování svého čísla přišlo vybrat jednu z pěkných cen. A tím kolem třičtvrtě na pět skončila další pěkná akce pro děti.

Na závěr nezbývalo než poděkovat všem přítomným za účast a pozvat účastníky na Pohádkový les, který proběhne v sobotu 1. června.

Ještě jednou díky všem, kteří se na akci podíleli!

Fotogalerie: Maškarní 2019

Betlémské světýlko 2018

V pondělí 24. prosince naše středisko v místní kapličce opět uspořádalo každoroční rozdávání světla z Betléma spojené se zpíváním vánočních písní.

Pro veřejnost akce začínala ve 14 hodin, ale celá řada z nás se sešla už dříve. Skautský amatérský sbor, který už od října pilně trénoval, si dal sraz dřív proto, aby stihl generální zkoušku. Několik z nás naopak převáželo a následně stavělo skautský stánek vedle kapličky a upravovalo vnitřní prostor pro veřejnost.

Světýlko dorazilo včas, a tak si už chvilku před druhou hodinou mohli lidé přímo v kapličce nebo venku ve stánku nechat zapálit svůj vlastní symbol Vánoc. Venku byl pro zájemce navíc připraven i teplý čaj.

Akce se každoročně těší velkému zájmu a mnoho návštěvníků ji využívá, aby si ještě těsně před Vánoci popřáli s přáteli šťastné a veselé a při poslechu vánočních písní se naladili na tu správnou sváteční vlnu.

Chvilku po 15. hodině akce končila, zpívající byli odměněni potleskem a organizátoři dobrou náladou, která se všude kolem nesla. A pak už nezbývalo než vše uklidit, naposledy si popřát a s blížícím večerem se začít připravovat na štědrovečerní večeři.

Poděkování patří všem, kteří se zapojili do příprav, zejména pak členům a členkám sboru pod vedením Jirky Skřivana a Kubajse a také tlučenskému pastorovi panu Petru Krákorovi, která nám opět umožnil akci uspořádat a také ji doprovodil svým vánočním poselstvím.

Na viděnou opět za rok!

Fotogalerie: Betlémské světýlko 2018

Skauti na Vánočním jarmarku 2018

Letošní Vánoční jarmark se konal v sobotu 15. prosinec, tradičně na prostranství u bývalé malé budovy ZŠ. A ani tentokrát na něm nechyběl náš skautský stánek.

Sešli jsme se chvilku před jedenáctou, abychom stihli postavit podsadu a připravit si zázemí do 12 hodin, kdy se oficiálně otevíraly stánky. Kulturní program pak začínal až ve 13 hodin, kdy se hřiště začalo pěkně zaplňovat.

U našeho stánku se návštěvníci mohli zastavit pro čaj nebo nealko punč a k tomu zakousnout skautský perníček. Obsluha ve stánku se střídala, a tak si všichni stihli patřičně užít i program. A po závěrečné ohnivé show, kdy se většina návštěvníků vydala promrzlá k domovu, jsme rychle vše uklidili a taky se vyrazili domů zahřát.

Díky všem, kteří se na akci podíleli!

Fotogalerie: Skauti na Vánočním jarmarku 2018

Mikulášská 2018

Ani v roce 2018 nechyběla na programu tradiční předvánoční akce pro děti, a sice Mikulášská, která se tentokrát konala v sobotu 1. prosince. Akci pro obec opět uspořádali skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná, hudbu zajistil p. Kopejtko s dcerou Karolínou a dějištěm byla Restaurace Na Hřišti.

Už před půl třetí se restaurace začala pomalu zaplňovat a program byl zahájen tradičním přivítáním a na rozcvičení hrou Čertík říká. A protože všichni netrpělivě očekávali příchod Mikuláše, který mohl dorazit kdykoliv, neponechali jsme nic náhodě a hned jsme se dali do učení společné básničky. Stačilo několik zopakování a byli jsme připravení. Pak dostaly děti prostor, aby roztančily parket, který náležitě využily. Taneční nálady jsme využili a naučili je tančit mikulášskou a následně i klasickou verzi mazurky. V další části se děti rozdělily na mladší a starší. A zatímco mladší děti si předávaly horký brambor, starší hádali, kdo má za zády schované andělské peříčko.

Hry byly v plném proudu, když v tom do sálu vběhli čerti. Naštěstí nestihli způsobit moc velký povyk, protože hned za nimi kráčel anděl s Mikulášem, který si své pomocníky náležitě umravnil. Mikuláš se s dětmi přivítal, vyslechl si společnou básničku a pak už dal pokyn k rozdávání dobrot, zatímco se sám věnoval dětem, které sebraly odvahu zazpívat mu na mikrofon. A když byly zásoby dobrot pomalu rozdány, Mikuláš si ještě nechal slíbit, že děti budou po celý rok hodné a přislíbil, že si to dorazí zkontrolovat. Děti mu poděkovaly, zamávaly na cestu a pak dostaly chvilku čas na ochutnání dobrot.

Program ale odchodem Mikuláše nekončil a děti tak ještě mohly čertům nasbírat dřívka do ohně, 10 odvážných rodičů se s dětmi zúčastnilo soutěže o nejdelší oloupanou slupku z mandarinky a na závěr nechybělo ani oblíbené hledání čertího ocásku, který pomáhali schovávat rodiče.

Příjemné odpoledne jsme potom zakončili poděkováním rodičům i dětem a pozvánkou na březnové Maškarní. Na viděnou příště!

Fotogalerie: Mikulášská 2018

Drakiáda 2018

V sobotu 13. října se na tlučenském letišti uskutečnil už 28. ročník skautské drakiády. Oproti předchozím letům si letos bylo možné povšimnout jedné významné změny – podařilo se totiž skloubit 2 důležité věci. Nejen že bylo teplo a nádherně svítilo sluníčko, ale dokonce foukal i lehký větřík, i když účastníci by jistě namítli, že do příštího roku je stále co vylepšovat. :)

Zaregistrovalo se celkem 33 draků, kteří se společně s majiteli hned rozutekli na pole. Potom přibližně hodinu a čtvrt každý po svém bojoval s vyvážením, větrem i větší či menší ochotou dětí se drakovi věnovat :). Pak už zazněla píšťalka a všichni se pomalu začali vracet zpět na plochu, kde proběhlo vyhlášení.

Doma vyrobení draci soutěžili tradičně v kategoriích krasavec, létavec a originál a speciální cena čekala i na vybraného továrního draka. Porota měla nelehkou práci, ale snažila se vybírat poctivě a spravedlivě. Stojí za zmínku, že jedna ze skautských družin pojala výrobu draka po svém a po celou dobu se po ploše pohybovala spojená do kostýmu skutečného draka, což porota jako zajímavý nápad ocenila. Jeden z draků také skončil na stromě a přes veškerou snahu se ho nepodařilo vysvobodit, ale ani tenhle létavec nezůstal u vyhlašování bez povšimnutí. Vítězové kategorií si odnesli tradiční dorty ve tvaru draka a něco dobrého na zub čekalo i na draky na 2. a 3. místě. Zkrátka ale nepřišli ani ostatní účastníci, kteří dostali upomínkové listy a něco sladkého jako cenu útěchy.

My však doufáme, že hlavním lákadlem drakiády není odměna pro vítěze, ale především možnost strávit s dětmi příjemné odpoledne při oblíbené podzimní činnosti.

Těšíme se na viděnou zase příští rok!

Fotogalerie: Drakiáda 2018

Maškarní 2018

Skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná, obsluha restaurace Na Hřišti a pan Kopejtko s dcerou Karolínou. Tihle všichni byli v sobotu 3. března před půl třetí připraveni v sále a čekali na rodiče s dětmi, kteří si dorazí užít odpoledne plné zábavy. Přestože účast ze začátku vypadala slaběji, nakonec měla poslední zaregistrovaná maska číslo 31.

Po přivítání se děti hned nahrnuly k připraveným disciplínám – hrály kostky a skořápky s piráty, stavěly kostičky do obrazců podle vzorů, vyzkoušely si postřeh při hře Nervíky, hádaly zmizelý předmět, stavěly věž z kostek a naučily se pexeso.

Potom už začal společný program na parketu, ve kterém nechyběl tanec dvojic s balónky, pinkání si balónku s rodiči, hledání princezniných korálků nebo židličková rozdělená na mladší a starší děti. Na parketě jsme si zatancovali Makarenu i Ptačí tanec a sálem se nakonec prohnala i mašinka.

Na závěr pak na všechny děti čekala nějaká drobnost při losování tomboly.

Všem děkujeme za účast a budeme se těšit zase příště na viděnou!

Fotogalerie: Maškarní 2018

Betlémské světýlko 2017

V neděli 24. prosince se v tlučenské kapličce konalo tradiční rozdávání světýlka z Betléma. Do oficiálního zahájení toho bylo potřeba hodně stihnout – zpěváci měli ještě poslední generálku v klubovně a pak se přesouvali do kapličky a zbytek organizačního týmu mezitím pracoval na přípravě kapličky a stavění stánku.

Ve 14 hodin jsme všechny přítomné uvítali, popřáli jim krásné Vánoce a pak už si slovo převzal náš skautský sbor, který už od září trénoval pod vedením Jirky a Kubajse. I přesto, že jsme letos rozšířili prostor odebráním židlí, bylo náročné se do kapličky dostat. I proto bylo už druhým rokem možné dojít si pro světýlko nejen dovnitř do kapličky, ale také do stánku postaveného vedle ní, kde se zároveň nabízel i teplý čaj.

Zhruba v polovině programu jsme tradičně požádali o vánoční poselství pastora tlučenského sboru, pana Petra Krákoru, který nám každoročně umožňuje tuto akci na Štědrý den uspořádat, za což mu patří obrovský dík. Poté pokračovala dál hudební produkce.

Na závěr, tedy v 15 hodin, nezbývalo než poděkovat našemu sboru, zapalovačům a hlavně veřejnosti za hojnou účast, znovu si popřát krásné prožití Vánoc a mnoho zdraví, štěstí a krásných okamžiků v roce 2018 a pak už jen rychle uklidit stánek a vyrazit vstříc jednomu z nejkrásnějších večerů v roce.

Letošní zájem veřejnosti o akci byl rekordní, o čemž svědčí obrovská fronta, která se táhla podél kapličky. Jsme rádi, že si lidé ve sváteční den přijdou na chvilku odpočinout od příprav, setkat se s přáteli a nasát trochu té vánoční atmosféry.

A my už teď můžeme slíbit, že i příští rok se 24. prosince od 14 do 15 hodin v kapličce budeme těšit na viděnou!

Fotogalerie: Betlémské světýlko 2017