Oddíly

Oddíl je výchovnou jednotkou, která se skládá z několika družin (počet je různý). Oddíl pořádá větší oddílové akce - schůzky, výpravy apod. Oddíl nese hlavní výchovnou činnost, oddílová rada připravuje program a koordinuje družiny.

1. oddíl "Bílý bůvol"

První oddíl je oddíl dívčí. Jeho název je odvozen od indiánského kmene Bílého bůvola, který vystupoval na jednom z prvních letních táborů oddílu v celotáborové hře.

2. oddíl "Bílá růže"

Oddíl Bílá růže je chlapeckým oddílem a je inspirován středověkem a ideály rytířství.

3. oddíl "Bílý vlk"

Bílý vlk - název s největší tradicí a vážností v našem středisku. Je to název prvního oddílu junáka v naší obci a pochází ještě z předválečného období. Oddíl je smíšený a jsou v něm všichni roveři (starší chlapci) a rangers (starší dívky) stejně jako oldskauti (dospělí členové).