Klubovna

Středisko má pěknou klubovnu v prostorách bývalé malé budovy základní školy. Obýváme celé první patro, kde máme k dispozici dvě velké klubovny, kuchynku a sklad. Klubovnu postupně upravujeme a k užívání nám ji bezplatně poskytuje obec. 

Klubovny střediska

Rok 2015 - nyní

- horní patro bývalé malé budovy ZŠ

Rok 2001 - 2014

- suterén Mateřské školky ve středu obce

Rok 1993 - 2000

- přední část hasičské zbrojnice (bývalý byt p. Filipa) u stanice ČD

Rok 1990 - 1992

- obytný dům po p. Votrubovi v Žižkově ulici (užíváno společně se školní družinou)

Rok 1968 - 1970

- vybudována klubovna vlastní na sokolském hřišti (horní část) velikosti cca 10 x 4 m, dřevěná, dobře vybavená. Po zákazu činnosti 31.10.1970 předána pionýrské organizaci SSM, později zdemolována

Rok 1945 - 1948

- dvě dřevěné budovy po bývalém „wermachtu“ v prostoru „Bažantnice“ velikosti cca 10 x 5 m. Jedna oddílu chlapeckého, jedna dívčího.

Rok 1938 - 1940

- restaurace „U Uxů“ (šatna divadelního ochotnického spolku)