Středisko

Středisko je základní jednotka v organizační struktuře Junáka. Jednotka je samostatným právním subjektem a vytváří základní ekonomické a výchovné podmínky pro oddíly.

Středisko Junáka v Tlučné nese název Krokodýl, ten vznikl podle legendy, na jejímž základě se Tlučné v okolí přezdívá "Krokodýlov":

Když prý se stavěla nebo opravovala silnice v minulém století (přesně nikdo neví), tu prý jeden dělník dal do rybníka kolečko, zvané obecně "luberna", v němž vožena byla odkopaná zem, aby se "zatáhlo" (bylo rozsušené). Těžší kolečko okované kleslo ke dnu a rukojeti, za něž se vozidlo drželo, vyčnívaly z vody. V noci, když šel místní rolník z č.p. 3, takto starý nimrod, z hospody, považoval vyčnívající rukojeti za krokodila. Rozběhl se domů, nabil loveckou pušku a honem k rybníku. Těšil se, jak se bude moci chlubit svou loveckou trofejí. Pálil ránu za ranou do plovoucího "krokodila" (tehdy byl rybník ještě dosti hluboký). Probuzená obec seběhla se k rybníku a tak se náruživý lovec dozvěděl, že střílel do kolečka či luberny. Místo slávy utržil jen smích a s ním i celá obec."

Podle jiné verze všechno vzniklo takto:

Do Plzně přijel prý veliký cirkus se zvěřincem. V Plzni vznikla pověst, že prý ze zvěřince utekl krokodil. Tato zvěst dostala se také do Tlučné. Bylo to v létě a krokodila prý se nepodařilo chytnouti. V Tlučné právě upravovali silnice a do rybníka bylo dáno rozsušené kolečko zatáhnout. Dcera rolníka z č. 3 vyprávěla doma o krokodilu a vyslovila obavu, zda snad se neukryl v rybníce, jehož část porostlá byla rákosím a puškvorcem zvaným všeobecně panny (snad od toho, že v těchto místech se svlékaly dívky, které se večer chodily do rybníka koupat). To bylo v neděli. V hospodě byla taneční zábava - muzika. Několik dívek se smluvilo, že se v rybníce vykoupají. Jejich domluvu vyslechl kterýsi chasník a smluvil se s jinými, že dívky vystraší. Svlékli se, ověsili rákosím a ukryli se v rákosí. Nic netušící dívky večer přišly k rybníku, svlékly se a šly do vody. Sotva však byly ve vodě, v rákosí nastal hluk, pleskání a řvaní. Ustrašené dívky vzpomněly na pověst s krokodilem, vyběhly z vody a křičely, že je v rybníce krokodil. Zmíněný hospodář, dozvěděv se, co se dívkám přihodilo, pospíšil rychle z hospody domů pro loveckou pušku a střílel do rukojetí z vody vyčnívajících. Za chvíli byla u rybníka celá obec a mezi nimi i majitel kolečka. Ten vysvětlil, do čeho naruživý lovec střílí a tak místo slávy sklidil posměch a tlučenský rybník dostal svého krokodila."

Tak pověst zapsal pan Jiří Würfl, tlučenský učitel a kronikář 05.11.1936