Střediskové akce

Po stopách Golema – chata skauti a skautky 2019

V pátek 8. března jsme vyraziIi na chatu skautů a skautek. Z Tlučné jsme dojeli do Plzně, kde jsme přesedli na vlak do Chebu. Po příchodu na základnu jsme se ubytovali a navečeřeli se.

Poté jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme se dozvěděli téma letošní chaty – Golem. Zahráli jsme si hru, díky které Golem obživl. Golemovým úkolem bylo najít ztracenou služku, aby vyvrátil křivé obvinění o tom, že ji unesl. Potom následovaly seznamovací hry: výměna identity a kontext, pak jsme šli spát.

Budíček byl v sobotu v 8 hodin. Po snídani jsme si vysvětlili hru, která měla probíhat celý den na pozadí (skautem v ilegalitě). Potom jsme si rozdali jídlo na výlet a vyrazili jsme prozkoumat Cheb, abychom našli rabínovu ztracenou služku. Celou dobu lehce pršelo, ale s tím jsme si poradili. Navštívili jsme chebský Špalíček, šli kolem hradu a  stavěli jsme se na dětském hřišti. Po obědě jsme došli až k bludišti, kde jsme nalezli „ztracenou” služku. Poté jsme se vydali zpět na základnu. Po příchodu jsme si chvíli odpočinuli a následně jsem dětem dala za úkol připravit si v týmech scénku na legendu, která se váže ke Golemovi. Měli hodinu na přípravu a pak scénku předvedli ostatním. Pak jsme hráli hry a následovala večeře. Po večeři se vyhlásila hra skautem v ilegalitě, všichni byli bohužel chyceni. Potom jsme hráli hry, např. báseň z Pankráce a také jsme se sami zamysleli nad tím, proč chodíme do skauta. Následně jsme si zahráli sněmovnu lordů, severní pól a pak jsme hráli deskovky.

V neděli byl budíček v 9 hodin. Po snídani jsme děti rozdělili do 3 týmů, ve kterých museli najít 55 lístečků s písmenky v morseovce, které byly různě po základně, a po vyluštění zjistili, kde je schován Golem, který se schoval, protože věděl, že bude muset být zničen. Po vyluštění jsme šli pro Golema do sklepa a provedli rituál, kterým byl Golem zničen. Poté jsme si začali balit věci. K obědu jsme měli těstoviny s omáčkou. Po obědě jsme začali uklízet základnu a připravovat se k odchodu. Po tom, co si základnu převzali majitelé, jsme se vydali na vlak, cestou jsme opět zmokli a vzhledem k tomu, že měl vlak zpoždění, jsme měli na přestup do vlaku pouhé 2 minuty. Naštěstí jsme to stihli a dorazili domů v 16:30 hodin.

Fotogalerie: Po stopách Golema – chata skauti a skautky 2019