Střediskové akce

Oslavy 100 let skautingu v Plzni

Letošní rok je pro plzeňský skauting velice významným milníkem, protože uběhlo právě 100 let od jeho úplných začátků. A protože stovka si zaslouží pořádnou oslavu, vztahovalo se k tomuto výročí během roku hned několik různých akcí. Zmínit lze třeba povídání s významnými plzeňskými skautskými osobnostmi nebo speciální městskou hru. Pomyslným vrcholem oslav potom bylo velké setkání v Borském parku ve středu 18. 10. od 16 hodin. Z našeho střediska vyrazila celkem 25členná výprava, která se postupně vytvořila z členů, kteří společně přijeli autobusem z Tlučné nebo dorazili až na místo srazu.

Na začátku akce nechybělo několik úvodních proslovů a také zahájení oslav zpěvem skautské hymny. Poté už následovalo rozdělení na týmy a hra, při níž účastníci sháněli materiál na stavbu tábora. Tak, jak plynul herní čas, přenášeli jsme se postupně do různých etap skautské historie a poznali jsme, i když ve zjednodušené formě, některá úskalí, se kterými se naši skautští předchůdci potýkali. Cílem pak bylo získat co největší množství vybavení na tábor a také nenechat si ukrást vlajku ze stožáru některým z dalších týmů.

Po celou dobu byla kromě samotné hry v provozu také různá doprovodná stanoviště, například oblíbené jízdy na koloběžkách nebo psaní přání plzeňskému skautingu. Před zakončením na účastníky čekalo ještě společné focení a potom vyhlášení výsledků. Na samotný závěr jsme se pak spojili v kruh a společně si zazpívali skautskou večerku. A pak už nezbývalo než vyrazit na vlak domů, který nás v půl osmé vysadil v Tlučné.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách, a přejeme (nejen) plzeňskému skautingu mnoho dalších let plných energie, zážitků a přátelství.

Fotogalerie: Oslavy 100 let skautingu v Plzni