Oddílovka - kluci 26.11.2011

V sobotu dopoledne jsme se sešli u klubovny, odkud jsme vyrazili směrek ke sběrnému dvoru. Tam jsme našli první ze značek, podle kterých jsme došli až do liščích jam. Cestou jsme plnili zadané úkoly - hráli jsme hry, házeli na terč, kreslili, ... Na konci nás čekal už rozdělaný oheň, na kterém jsme si opekli buřty. Potom jsme se vydali na cestu domů, kam jsme dorazili řádně vymrzlí a unavení.

Oddílovka – kluci 5.3.2011

Jednoho mrazivého rána se náš chlapecký oddíl sešel na zastávce ČD, odkud jsme vyrazili vlakem do Hradce u Stoda. Po půlhodince strávené ve vlaku jsme se vydali přes most a pokračovali jsme po cestě kolem řeky Radbuzy. Když jsme se vydali prozkoumat nedaleký spav, ztratil se nám Jarry, Kubička a Vencek. Naštěstí nám zanechali zprávu, ale tu jsme si museli nejdříve složit. To se podařilo a my jsme věděli kudy dál. Cestou jsme objevovali stopy našich uprchlíků v podobě různých značek. Abychom pronásledování neměli tak jednoduché, museli jsme cestou plnit různé úkoly. A tak jsme si cestou zahráli na ovečky, v lese škatulata hejbejte se a na louce na honěnou. Jedním z úkolů byla i výroba lodiček, které jsme potom pouštěli po řece. Stopy našich uprchlíků vedly lesem nad řekou a potom sestupovaly skalní rozsedlinou ke srubu, kde jsme nalezli naše „pohřešované“ kamarády.

Číst dál...

Oddílovka 5.2.2011

Je první únorová sobota a náš chlapecký oddíl v počtu jedenácti "mužů" vyráží na malý výlet. Počasí nám docela přeje, ale fouká silný vítr. Cesta vede přes haldu, okolo cvičáku a malou oklikou se blížíme do liščích jam. Ale to už se blížil čas oběda, a proto jsme rozdělali oheň a opekli jsme si buřty. Abychom se trochu zahřáli, uvařili jsme si v kotlíku čaj. Po uklizení tábořiště jsme se vydali na cestu domů. Cestou jsme museli překonat několik padlých stromů a rozbahněné pole, ale přesto jsme si výlet všichni užili.

Údolím řeky Střely 20.11.2010

V sobotu 20. listopadu LP 2010 děly se zvláštní věci. 10 lidí sešlo se ve skautské klubovně střediska Krokodýl v Tlučné, aby se vydalo na pouť složitou a těžkou a navšívili místa, jež předchůdci jejich navštěvovali, aby zde po dobu 13 nocí přespávali a přiblížiti mohli se životu minulému...

Číst dál...

Dobývání skřetí tvrze

Se skřety jsme se již setklai na táboře. Mysleli jsme si, že jsme je porazili,Ale opak byl pravdou. Skřeti se začali objevovat v Liščích jamách.

Číst dál...