Zahajovací schůzka 2018

V sobotu 8. září 2018 zamířili stávající i noví členové střediska Krokodýl Tlučná k naší klubovně. Konala se totiž první středisková schůzka, která celý skautský rok odstartovala. Účast byla vskutku rekordní – dorazilo nás přes 60!

Brzy jsme si ale všimli, že tu něco nehrálo. Kde byli všichni rádcové a vůdci?

Vydali jsme se po nich tedy podívat. A ejhle – u vstupu do lesa nám Festrová řekla, o co jde. Prý chtěli rádci a rádkyně vymalovat klubovnu, ale dorazily jim podivné barvy, které po otevření vystříkly a koho se dotkly, ten se stal jejich otrokem. Ovládnutí unikla pouze ona a Ananas, kterou však ostatní odvlekli do lesa jako zajatce. Dokonce si tam i postavili pevnost!

Festrová nás prosila o pomoc, dokonce nám i poradila, jak bychom je mohli osvobodit – jejich pevnost se skládá ze strážních věží, vstupních bran, nádvoří a konečně hlavní věže, kde nejspíš drží Ananas. Mají na sobě cáry barev, které z nich musíme postupně strhat. Háček ale je v tom, že mají zásoby barev, proto si je nejspíš několikrát doplní, než budou bez nich. Pokud ale vydržíme dostatečně dlouho, nezbyde jim nic, čím by se pomalovali. Pak je budeme moci postříkat vodou a smýt z nich tak poslední zbytky barev. A osvobodit Ananas.

Plni odhodlání jsme se vydali je zachránit. Byl to náročný boj, ovšem nakonec jsme to přeci jen dokázali. Pověděli jsme jim, co se s nimi stalo, a rádcové a rádkyně pak ještě nepatrně zmateni šli ke svým družinám a konečně s nimi začínali domlouvat družinové schůzky.

Konec dobrý, všechno dobré a my se můžeme těšit na skautský rok plný zážitků.

Fotogalerie: Zahajovací schůzka 2018

Společně proti leukémii! 2018

V pátek 8. června se naši roveři a rangers zapojili do společné humanitární akce Junák – českého skauta a Nadace pro transplantace kostní dřeně nazvané Společně proti leukémii!

Řidičům na tlučenské čerpací stanici mezi 9. a 17. hodinou myli čelní skla aut a ti poté mohli přispět jakoukoliv částkou do zapečetěné kasičky. Celkem se podařilo vybrat 4 155 Kč, které poputují na konto Nadace.

Velké poděkování patří všem, kteří přispěli, provozovatelům čerpací stanice a také účastníkům z řad členů střediska!

Fotogalerie: Společně proti leukémii! 2018

ZVaS 2018

V sobotu 21. dubna vyrazily 3 družiny (2 dívčí a 1 chlapecká) reprezentovat naše středisko na základní kolo Závodu vlčat a světlušek, které se konalo v okolí plzeňské střelnice.

Po registraci všech hlídek nás čekalo zahájení a vysvětlení pravidel závodu. V rozpisu se následně hlídky dozvěděly, kdy se mají dostavit ke startu. Téma závodu znělo Z pohádky do pohádky, a tak se hlídky a jejich doprovody na trase setkaly s mnoha pohádkovými postavami. Připraveny pro ně byly rozličné úkoly, např. práce s informacemi, ověření znalostí ze skautské historie, poznávání přírody nebo zdravověda. Čas před a po závodě si pak děti mohly zkrátit hrou s míčem, pletením náramků, malováním nebo hraním společných her. Mnohé výpravy, stejně jako ta naše, využily čas také k hromadné výpravě pro zmrzlinu, protože celý den bylo horko a pálilo slunce.

Závod zakončilo vyhlášení výsledků a také hlídek, které postupují do krajského kola. Našim družinám se sice postoupit nepodařilo, ale děti si celý den užily a za své výsledky se rozhodně nemusí stydět. Rysové 11. místo (z 24) – 60,5 bodu (vítěz měl 70 bodů), Veverky 14. místo (z 25) – 60,5 bodu (vítězky měly 69 bodů) a ve stejné kategorii Dračice 17. místo – 58 bodů.

Někteří účastníci se mohou těšit i na další ZVaS, který se koná za 2 roky, a jiní už dorostou a mohou se příští rok zúčastnit Svojsíkova závodu pro skauty a skautky.

Tak uvidíme, co děti za ten rok až dva zvládnou dopilovat.

Fotogalerie: ZVaS 2018

Velikonoční výprava 2018

Ani v letošním roce nemohla chybět na programu tradiční výprava, na kterou pravidelně vyrážíme na Velikonoční pondělí. 2. dubna v 9 hodin se tedy u klubovny sešla poměrně početná výprava – rovnoměrně rozložená na starší a mladší. Počkali jsme na poslední opozdilce a vyrazili důvěrně známou cestou. Na té nás čekalo pár úkolů – tím asi nejhezčím bylo znázornění nějakého velikonočního motivu pomocí přírodnin a jeho následné představení odborné porotě.

Mladší účastníci zakončili svoji pouť na Pohodnici, kde hledali zatoulaná vajíčka a následně si společně udělali oheň, opekli buřtíky a vyrazili na cestu zpět. Starší si na zakončení v podobném duchu museli počkat až na zříceninu hradu Buben, a tak si cestu zkrátili alespoň hrou na Ovečky. A po opečení buřtů přímo na hradě i na ně čekala cesta zpět domů. Tak zase příští rok!

Fotogalerie: Velikonoční výprava 2018

Skauti a skautky ve Strakonicích

Dne 23. března v 16:30 se skautky a skauti se zabalenými věcmi začali shromažďovat na autobusové zastávce v Tlučné, plní očekávání, co je v následujících třech dnech čeká. Když už jsme byli všichni, přijel autobus, naložili jsme zavazadla a vyrazili na vlakové nádraží. Poté, co jsme dorazili, nás čekala skoro hodinová čekací pauza na vlak. Během čekání dorazilo pár opozdilců a my mohli vyrazit na naše nástupiště. Nasedli jsme do vlaku a před námi byla hodinová cesta, která naštěstí rychle utekla. Když jsme vystoupili z vlaku, čekala nás krátká procházka směr skautská základna. Na základně na nás čekal Kubajs s Niky. Vybalili jsme si, dali jsme si večeři a pak pro nás byla připravena večerní hra – Aktivity. Rozdělili jsme se do skupin a hra začala. Pro vítězný tým byla připravená sladká odměna. Pak už nezbývalo nic jiného než jít na kutě.

Druhý den dopoledne nás čekalo rozluštění zprávy, ve které stálo, co ten den budeme dělat. Po obědě byl chvíli polední klid a poté mohla začít naše výprava – nejprve na strakonický hrad, safari a jako poslední na strakonický Stonehenge, kde jsme udělali pár společných fotek a trochu vyčerpání dorazili zpět na základnu. Po večeři následovala další aktivita, kdy se děti rozdělily do tří skupin a plnily různé úkoly, jako například: předání si karty dokola jen pomocí úst, postavení věže z kostiček, která sahala až po strop, lovení jablek z vody a následně lovení kyselých žížalek z mouky. Po skončení večerních her jsme šli spát.

A byl před námi poslední den, den odjezdu. Dopoledne jsme si zahráli pár her, ve kterých děti čekala i překážková dráha ve dvou, kdy jeden ze dvojice měl zavázané oči a byl navigován tím druhým. Byla legrace pozorovat některé dvojce. Po obědě už nám nezbývalo nic jiného než si zabalit, uklidit a vydat se na cestu. Po příjezdu do Tlučné už jsme se jen rozloučili a vydali se domů.

Fotogalerie: Skauti a skautky ve Strakonicích

Plzeňský Maškarák 2018

V chladnou neděli 18. března se do společenského sálu na Skvrňanech slétly víly z dalekého okolí, princezny přijely ve svých kočárech, vojáci přišli v plné polní, basketbalistky dorazily rovnou ze zápasu, a dokonce i Šmoulu jsem tam viděla. A co se to dělo, že všichni dorazili? V Plzni se totiž konal Maškarák.

Pro děti bylo připraveno spoustu soutěžních stanovišť, kde mohly poměřit své síly s ostatními. A pokud se jim zrovna nechtělo soutěžit, mohly tancovat na parketu, pojídat jídlo z bufetu či zdobit stůl potažený papírem. A že na zdobení byla motivace veliká – kromě nejhezčích masek se soutěžilo i o nejhezčí stůl.

Někdy v průběhu soutěžení dorazila udýchaná Culinka z Culinkova a s pomocí tanečků a písniček dětem vyprávěla, jakou to měla náročnou cestu. Brzy ale zase utíkala zpět na vlak a s dětmi si zahrál Šmoula hru „Šmoula řekl“. Zbytek odpoledne už se jen protancovalo, až konečně přišlo vyhlášení.

Žádná z našich masek sice nevyhrála, zato jsme ale dostali cenu nejlépe vyzdobeného stolu, kterou bylo zbylé jídlo z bufetu! Sbalili jsme se, dojedli, projeli se v nákupním vozíku a vyrazili na autobus do Tlučné.

Myslím, že jsme si akci všichni užili a příští rok se vypravíme znovu.

Fotogalerie: Plzeňský Maškarák 2018

Maškarní 2018

Skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná, obsluha restaurace Na Hřišti a pan Kopejtko s dcerou Karolínou. Tihle všichni byli v sobotu 3. března před půl třetí připraveni v sále a čekali na rodiče s dětmi, kteří si dorazí užít odpoledne plné zábavy. Přestože účast ze začátku vypadala slaběji, nakonec měla poslední zaregistrovaná maska číslo 31.

Po přivítání se děti hned nahrnuly k připraveným disciplínám – hrály kostky a skořápky s piráty, stavěly kostičky do obrazců podle vzorů, vyzkoušely si postřeh při hře Nervíky, hádaly zmizelý předmět, stavěly věž z kostek a naučily se pexeso.

Potom už začal společný program na parketu, ve kterém nechyběl tanec dvojic s balónky, pinkání si balónku s rodiči, hledání princezniných korálků nebo židličková rozdělená na mladší a starší děti. Na parketě jsme si zatancovali Makarenu i Ptačí tanec a sálem se nakonec prohnala i mašinka.

Na závěr pak na všechny děti čekala nějaká drobnost při losování tomboly.

Všem děkujeme za účast a budeme se těšit zase příště na viděnou!

Fotogalerie: Maškarní 2018