Vystoupení na Vítání občánků

Část družiny Veverek se zúčastnila slavnostního Vítání občánků v naší obci, které se konalo ve středu 11. října v zasedací místnosti OÚ. Čtveřice děvčat společně zazpívala 2 oblíbené táborové ukolébavky za doprovodu kytary. Vystoupení se vydařilo, takže nezbývá než poděkovat našim zpívajícím a také vedení obce za pozvání.

 

Fotogalerie: Vystoupení na Vítání občánků

Otevření školy

V pátek 1. září se konalo slavnostní otevření druhé části nového areálu Zš s Mš Tlučná. Přijali jsme pozvání zúčastnit se této pro obec velice významné události, a tak několik našich členů vyrazilo pěkně ve skautském. A ujít si nenechali ani prohlídku areálu v rámci dne otevřených dveří, který na slavnostní zahájení navazoval. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať nový areál slouží – mimo jiné i našim budoucím nejmladším členům.

Fotogalerie: Otevření školy

Pohádkový les 2017

V sobotu 3. června uspořádala obec Tlučná u příležitosti oslav Dne dětí další ročník Pohádkového lesa. Do tlučenského lesa se tak po roce opět vrátily nejrůznější (nejen) pohádkové postavy, připravené zadat dětem jednoduchý úkol a za jeho splnění je odměnit razítkem do průvodky. Chvilku před 14. hodinou už byli všichni na svých stanovištích a netrpělivě čekali, až za nimi dorazí první účastníci. Mezi 14. a 15. hodinou pak postupně vyrazilo na trať celkem 154 dětí, některé samy, jiné s početným doprovodem.

A co přesně na malé účastníky čekalo? Na fotbalovém hřišti děti dostaly průvodku a poté se vydaly na trať vyznačenou modrými fáborky. Na prvním stanovišti je přivítal horník s bílou paní a úkolem bylo neohroženě prolézt temnou rourou. Na dalším stanovišti potkaly čarodějnici a odměnou za vysvobození Jeníčka a Mařenky jim byl výborný perníček. U rytíře a dvorní dámy poté absolvovaly trénink shazování polínek z kůlů a u medvědů hledaly po lese kartičky s medem. První část trati zakončilo stanoviště myslivců, kde děti mimo jiné poznávaly různá zvířátka. Pak se lesní cesta začala stáčet zpátky a před dětmi byla druhá polovina úkolů, kterou zahájili Bob a Bobek házením „králíka“ do klobouku. O kousek dál na cestě už čekal pomocník šerifa se zajatými bandity a úkolem dětí bylo je na lase odvést šerifovi. Na dalším stanovišti děti vílám něco pěkného zazpívaly a u Sněhurky a 7 trpaslíků nosily lucerničky a umisťovaly je na správný háček podle barvy. A trpaslíci čekali i u posledního úkolu, kde děti za pomoci vody získávaly drahokam z potrubního systému. Pak už nezbývalo než doběhnout s průvodkou plnou razítek zpátky na hřiště, získat poslední razítko a za odměnu si vzít lízátko, buřtíka a vrhnout se na opékání. A kdo neměl chuť péct se u ohně, mohl si dát třeba něco studeného v hospodě.

Počasí si s účastníky letos lehce pohrálo a kolem 16. hodiny, když ještě některé děti byly na trati, se spustil déšť. Liják to byl pěkný, ale naštěstí netrval dlouho, a tak mohli všichni v pořádku doběhnout do cíle a do závěrečných metrů jim opět vysvitlo i sluníčko. Udělalo se dokonce tak hezky, že hasiči nastříkali pěnu a nadšený dav dětí se do ní bezhlavě ponořil. A to byla pomyslná tečka za vydařeným sobotním odpolednem, po které už se všichni začali pomalu loučit a rozcházet domů.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav a hladkého průběhu celé akce – především skautům, hasičům, gymnastkám, aerobiku, myslivcům, zahrádkářům a v neposlední řadě také Pekařství Šefl a Řeznictví Lávička za sponzorské dary.

Ale ten největší dík patří tradičně dětem a rodičům za to, že přišli a s odhodláním se účastnili všech připravených aktivit. Tak zase příště na viděnou na některé z dalších akcí.

Fotogalerie: Pohádkový les 2017

Maškarní 2017

Rok se s rokem sešel a po únorovém masopustním veselí opět dostaly možnost zařádit si v kostýmech i tlučenské děti. Příležitost bohatě využily v sobotu 5. března, kdy se jich na Maškarním pořádaném obcí sešla čtyřicítka, a to i přesto, že nádherný slunný den lákal spíše k jarním procházkám nebo výletům. V Restauraci Na Hřišti kromě dětí nechyběl ani zbytek tradičních účastníků, a sice skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná, kteří zajišťovali program, pan Kopejtko a jeho hudební produkce a v neposlední řadě početné doprovody dětí složené z rodičů, prarodičů a dalších příznivců této akce.

Po registraci všech masek, úvodním přivítání a nastínění programu se děti hned seběhly na taneční parket a zahřály se při taneční rozcvičce. Pak je čekala chvilka na seznámení, během které měly obejít co nejvíc masek na parketu a říct si s nimi jméno a provést jednoduchý taneček. Poté už se otevřely disciplíny, a tak si děti mohly u Japonky zahrát kostky, u Assassina trénovat svůj postřeh a paměť, u kouzelnice si vyzkoušet Nervíky, u kovboje stavět z kostek, u Mexičanky hádat, pod kterým kelímkem je bonbon, a u doktorky hledat brčka v kupce slámy. Za splnění je vždy čekalo něco malého na zub.

Po vyzkoušení všech disciplín některé děti objevily balónky a začaly je rozebírat, což byl ten správný signál k ukončení disciplín a návratu k programu na parketu. Děti měly za úkol během písničky společně nedopustit, aby balónek spadl na zem a při další písničce potom v párech tancovaly s balónky mezi čely. Následovala chvilka volné taneční zábavy a potom se děti společně naučily tančit Ptačí tanec. Nevyužití nezůstali ani rodiče, kteří předvedli své umělecké cítění během soutěže ve vytváření mumií z vlastních dětí a při další hře ochotně schovávali skautský šátek, který děti s vidinou odměny hledaly. A když už měly tak pěkně natrénováno, pokračovaly dalším pátráním, tentokrát po princezniných rozkutálených korálkách. Poslední společnou hrou odpoledne byla oblíbená židličková. Pak už se blížil konec a děti netrpělivě čekaly s čísly v ruce, až bude v tombole vylosované to jejich a budou si moci jít vybrat některou z připravených cen. Nikdo však nemusel být smutný, protože na každého účastníka zde čekala alespoň drobnost.

Na závěr nezbývá než všem poděkovat za účast a těšit se na další společné setkání, třeba v sobotu 3. června na Pohádkovém lese.

Fotogalerie: Maškarní 2017

Betlémské světýlko 2016

 

Blížící se Štědrý den a také konec roku s sebou přináší kromě spousty příprav, těšení se na Ježíška a také bilancování i prostor pro setkávání se a společné užívání si vánoční atmosféry. Jedním z míst, kde je každoročně možné se před štědrovečerní večeří setkat, je již tradičně pro mnoho obyvatel obce i rozdávání světýlka z Betléma, které naše středisko pořádá vždy 24. prosince od 14 do 15 hodin v tlučenské kapličce.

 

Ani letos tomu nebylo jinak, a tak si zájemci mohli přijít poslechnout náš skautský sbor, který pilně trénoval pod vedením Kubajse a Jiřího, a odnést si v lucerničce domů onen hřejivý symbol Vánoc. Nově jsme postavili venku i stánek, kde byl k dispozici čaj a také světýlko pro ty, kteří se nechtěli prodírat davem dovnitř kapličky. Zájemci si mohli kromě světýlka odnést i skautský kalendář nebo záložku do knížky. Během pěveckého vystoupení jsme poprosili o pár slov také vikáře, pana Krákoru, který zapřemýšlel nad významem dárků. Právě jemu opět patří poděkování za to, že nám umožnil akci uspořádat.

 

Rozdávání světýlka se každým rokem těší hojné účasti, za což jsme velice rádi. Pro nás samotné znamená příležitost se uprostřed příprav na slavnostní večer zastavit a ještě naposledy si popřát šťastné a veselé s našimi skautskými i neskautskými přáteli. Pevně věřím, že právě rozdávání této radosti a vánoční nálady bylo důvodem, proč se na sebe lidé usmívali, i když stáli v dešti ve frontě na svůj kousek Vánoc. Šťastné a veselé všem!

 

Fotogalerie: Betlémské světýlko 2016

Skauti na vánočních trzích

V sobotu 17. 12. 2016 se na hřišti před klubovnou konal již 3. ročník tlučenských vánočních trhů. V letošním roce dostaly místní spolky nabídku také si připravit svůj stánek, kterou jsme za skauty rádi přijali. Vše bylo potřeba připravit, a tak se naši roveři a rangers sešli v 10 hodin, aby postavili podsadový stan, vánočně ho ozdobili a připravili zázemí pro vaření. V 11 hodin, kdy trhy oficiálně začínaly, už bylo vše připraveno. Nabízeli jsme čaj a také dětský punč, ke kterým návštěvníci mohli ochutnat máslové sušenky, perníčky ve tvaru skautské lilie nebo si vybrat některý výrobek. Kromě naší nabídky jsme měli na starosti také prodej upomínkových předmětů vyrobených u příležitosti oslav 900 let obce v roce 2015. O výrobu všech dobrot i zapichovátek, prostřihovánek do oken a přáníček se postaraly na družinových schůzkách děti se svými rádci, všem jim tedy patří dík.

O chod stánku se starali a postupně se v něm během dne střídali roveři a rangers a ti, kteří zrovna neobsluhovali, si mohli skočit na zabijačkovou pochoutku, koupit si něco dobrého nebo pěkného u některého z četných stánků nebo si užít vystoupení klauna či šermířů. Největší nápor na stánek přišel okolo 15. hodiny, kdy začala na podiu probíhat taneční a pěvecká vystoupení, a vzhledem k poměrně chladnému počasí a pro velký zájem jsme museli dokonce vyrobit novou dávku punče. Celou akci završilo před 17. hodinou přání veselých Vánoc od pana starosty Volfa následované krásným ohňostrojem, a potom se hřiště rychle vyprázdnilo. Jen na nás čekalo ještě rozebírání stánku a úklid. To nám ale nevadilo, protože jsme si letošní trhy moc užili a případnou nabídku na vlastní stánek v příštím roce moc rádi opět přijmeme.

Fotogalerie: Skauti na vánočních trzích

Mikulášská 2016

Ani v letošním roce nemohla mezi akcemi pro veřejnost, které obec Tlučná pořádá, chybět Mikulášská zábava pro děti. V sobotu 3. prosince od 14:30 se tak Restaurace Na Hřišti začala zaplňovat dětmi v doprovodu rodičů či prarodičů. Program si opět vzali na starosti skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná, hudebně akci doprovázel pan Kopejtko. Na děti během odpoledne čekalo několik her a všechny potají doufaly, že se objeví také Mikuláš se svojí družinou. To bychom ale předbíhali, takže hezky popořadě. Po přivítání se děti rozběhly ke stolům, kde pro ně bylo připraveno zdobení papírových pytlíků na dobroty od Mikuláše. Díky pomoci rodičů si po chvíli každé dítě odnášelo pěkně nazdobený sáček, a tak byl správný čas začít s učením se společné básničky. Stačilo si ji párkrát zopakovat a pak už se jen těšit, že se ji stejně dobře podaří předvést i před samotným Mikulášem. Při následné hře děti pomáhaly přikládat do pekelného ohně dřívka, která nacházely skrytá po místnosti, a pak se přešlo na vysvětlování netradiční židličkové. To však bylo přerušeno hlasitým příchodem čertů, za kterými byl v těsném závěsu Mikuláš v doprovodu andělů. Děti se přimknuly ke svým rodičům a slovo si vzal Mikuláš. Ten odvolal čerty, potom se přesvědčil, jestli děti byly hodné, s nadšením si vyslechl společnou básničku a následně už dal andělům i čertům pokyn, aby se pustili do rozdávání dobrot. Sám se věnoval odvážlivcům, kteří mu přišli říct svoji básničku nebo zazpívat písničku přímo do mikrofonu. Tuto odvahu také náležitě odměnil. Čas, který si Mikuláš pro děti vyhradil, se však začal blížit ke konci, dobroty byly také téměř rozdány, a tak nezbývalo než si od dětí nechat potvrdit, že i v příštím roce budou hodné a před rozloučením slíbit, že si to opět dorazí zkontrolovat. Děti celé družině na rozloučenou zamávaly, a když se každý posilnil něčím dobrým na zub, pokračoval program vesele dál. Děti i rodiče spojili své síly v soutěži o nejdelší kus kúry oloupaný z mandarinky a proběhla i přerušená židličková. Při té děti různým způsobem skákaly či tancovaly kolem kruhu skautů a skautek a po zastavení hudby se snažily získat z kruhu dřívka zajišťující jim postup do dalšího kola. Odpoledne se chýlilo ke konci, ale proběhl ještě nácvik čertovské mazurku, dokonce i s výměnou partnerů a poslední aktivitou bylo hledání čertovského ocásku schovaného některým z rodičů. Ostatně jim hlavně patřilo závěrečné poděkování za to, že s dětmi dorazili a pomáhali vytvářet tu správnou atmosféru. Takže ještě jednou velký dík všem zúčastněným i organizátorům a zase někdy na viděnou, třeba na březnovém Maškarním!

Fotogalerie: Mikulášská 2016