Skauti na tlučenských oslavách 100. výročí založení ČSR

Také naše středisko se připojilo k oslavám 100 let od založení Československa, které proběhly ve čtvrtek 25. října 2018 v Tlučné. Členové družin i zástupci vedení v krojích přihlíželi v areálu školy slavnostnímu vysazení lípy a společně s ostatními spolky se zapojili také do symbolického přihození lopatky zeminy. Děti si u našeho stolečku mohly nechat rozsvítit svůj lampion nebo si, pokud neměly vlastní, vybrat jeden z připravených "erárních".

Po zasazení lípy, vystoupení dětí ze ZŠ a skupiny Máj se začal řadit průvod, v čele s krojovanými spolky. Ten následně zamířil středem obce přes park až k Pomníku padlých na návsi Svobody. Tady se spolky seřadily kolem pomníku a po úvodních slovech starosty Volfa a místostarosty Opla k událostem roku 1918 a let následujících položily květiny na památku občanů Tlučné padlých v 1. a 2. světové válce. Za středisko jsme se tohoto úkolu ujali společně se Šikym. Pietní akt zakončila Československá hymna a celé oslavy byly završeny krásným ohňostrojem.

Moc děkujeme všem členům střediska za účast a reprezentaci!

Fotogalerie: Skauti na tlučenských oslavách 100. výročí založení ČSR

Drakiáda 2018

V sobotu 13. října se na tlučenském letišti uskutečnil už 28. ročník skautské drakiády. Oproti předchozím letům si letos bylo možné povšimnout jedné významné změny – podařilo se totiž skloubit 2 důležité věci. Nejen že bylo teplo a nádherně svítilo sluníčko, ale dokonce foukal i lehký větřík, i když účastníci by jistě namítli, že do příštího roku je stále co vylepšovat. :)

Zaregistrovalo se celkem 33 draků, kteří se společně s majiteli hned rozutekli na pole. Potom přibližně hodinu a čtvrt každý po svém bojoval s vyvážením, větrem i větší či menší ochotou dětí se drakovi věnovat :). Pak už zazněla píšťalka a všichni se pomalu začali vracet zpět na plochu, kde proběhlo vyhlášení.

Doma vyrobení draci soutěžili tradičně v kategoriích krasavec, létavec a originál a speciální cena čekala i na vybraného továrního draka. Porota měla nelehkou práci, ale snažila se vybírat poctivě a spravedlivě. Stojí za zmínku, že jedna ze skautských družin pojala výrobu draka po svém a po celou dobu se po ploše pohybovala spojená do kostýmu skutečného draka, což porota jako zajímavý nápad ocenila. Jeden z draků také skončil na stromě a přes veškerou snahu se ho nepodařilo vysvobodit, ale ani tenhle létavec nezůstal u vyhlašování bez povšimnutí. Vítězové kategorií si odnesli tradiční dorty ve tvaru draka a něco dobrého na zub čekalo i na draky na 2. a 3. místě. Zkrátka ale nepřišli ani ostatní účastníci, kteří dostali upomínkové listy a něco sladkého jako cenu útěchy.

My však doufáme, že hlavním lákadlem drakiády není odměna pro vítěze, ale především možnost strávit s dětmi příjemné odpoledne při oblíbené podzimní činnosti.

Těšíme se na viděnou zase příští rok!

Fotogalerie: Drakiáda 2018

Betlémské světýlko 2017

V neděli 24. prosince se v tlučenské kapličce konalo tradiční rozdávání světýlka z Betléma. Do oficiálního zahájení toho bylo potřeba hodně stihnout – zpěváci měli ještě poslední generálku v klubovně a pak se přesouvali do kapličky a zbytek organizačního týmu mezitím pracoval na přípravě kapličky a stavění stánku.

Ve 14 hodin jsme všechny přítomné uvítali, popřáli jim krásné Vánoce a pak už si slovo převzal náš skautský sbor, který už od září trénoval pod vedením Jirky a Kubajse. I přesto, že jsme letos rozšířili prostor odebráním židlí, bylo náročné se do kapličky dostat. I proto bylo už druhým rokem možné dojít si pro světýlko nejen dovnitř do kapličky, ale také do stánku postaveného vedle ní, kde se zároveň nabízel i teplý čaj.

Zhruba v polovině programu jsme tradičně požádali o vánoční poselství pastora tlučenského sboru, pana Petra Krákoru, který nám každoročně umožňuje tuto akci na Štědrý den uspořádat, za což mu patří obrovský dík. Poté pokračovala dál hudební produkce.

Na závěr, tedy v 15 hodin, nezbývalo než poděkovat našemu sboru, zapalovačům a hlavně veřejnosti za hojnou účast, znovu si popřát krásné prožití Vánoc a mnoho zdraví, štěstí a krásných okamžiků v roce 2018 a pak už jen rychle uklidit stánek a vyrazit vstříc jednomu z nejkrásnějších večerů v roce.

Letošní zájem veřejnosti o akci byl rekordní, o čemž svědčí obrovská fronta, která se táhla podél kapličky. Jsme rádi, že si lidé ve sváteční den přijdou na chvilku odpočinout od příprav, setkat se s přáteli a nasát trochu té vánoční atmosféry.

A my už teď můžeme slíbit, že i příští rok se 24. prosince od 14 do 15 hodin v kapličce budeme těšit na viděnou!

Fotogalerie: Betlémské světýlko 2017

Stánek na Vánočním jarmarku

V sobotu 16. prosince se u bývalé malé budovy ZŠ konal další ročník Vánočního jarmarku a nemohl na něm chybět – letos podruhé – ani náš skautský stánek. Sešli jsme se chvíli po desáté hodině, abychom postavili stánek, připravili výzdobu a vůbec si vytvořili to správné zázemí.

Oficiální začátek byl v 11 hodin, ale většina účastníků se začala trousit až po obědě, kdy také začínal program na pódiu. Ve stánku se střídali naši roveři a rangers a mohli jste se u nás zastavit pro čaj, dětský punč, ochutnat cukroví nebo si pořídit dětmi vyrobenou lodičku z ořechové skořápky. Kromě obsluhy a milých setkání ve stánku jsme si i my užívali připravený program – mimo jiné třeba ohnivou show, do které se zapojili také naši roveři. Celé odpoledne pak kolem půl šesté zakončil krásný ohňostroj. A potom už nezbývalo než vše rychle sklidit a běžet se zahřát domů.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách i chodu stánku, také obci za uskutečnění jarmarku a příští rok se budeme těšit na viděnou.

Fotogalerie: Stánek na Vánočním jarmarku

Mikulášská 2017

Ani letos nemohla chybět další tradiční akce, kterou obec Tlučná pro děti zajišťuje, a sice Mikulášská. Konala se v sobotu 2. prosince v Restauraci Na Hřišti. Pořadatelství akce si opět vzali na starosti skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná a hudbu zajišťoval pan Kopejtko, tentokrát společně s dcerou. Zapomenout se samozřejmě nesmí ani na obsluhu, která se starala o občerstvení účastníků.

Už před půl třetí, kdy byl oficiální začátek, se do sálu začaly hrnout davy rodičů a dětí. Letošní ročník byl, co se účasti týká, skutečně rekordní a kapacita restaurace téměř nestačila. Program byl zahájen uvítáním a krátkým nastíněním programu. Pak byly děti rozděleny do 2 skupin – menší si šly s pomocí rodičů vyrábět čertovské kornouty na sladkosti pro případ, že se dočkáme příchodu Mikuláše a jeho družiny. Pro větší děti byla mezitím připravena hra – vytvořily kruh a za zády si předávaly vzácné peříčko z anděla, prostřední se ho potom snažil ukořistit pro sebe uhádnutím, kdo ho má. Vyrábění v takovém počtu bylo náročné, ale rodiče i děti se s ním statečně poprali. Jen škoda, že materiál bohužel na některé nezbyl – do příště se určitě polepšíme.

Další hra byla naopak jen pro menší děti. Udělaly si kroužek a jejich úkolem bylo podávat si kousek uhlí. Jenže to nebylo tak jednoduché – uhlí bylo žhavé a mohlo se předávat, jen když hrála hudba. A u koho uhlí skončilo, když nastalo ticho, ten dostal na důkaz spálení černou čmouhu na ruku.

A co se pak nestalo – do místnosti vtrhli čerti a za nimi přicházel Mikuláš s andělem. Děti se přitiskly k rodičům, Mikuláš je pozdravil, zeptal se, zda letos byly hodné a po jednohlasném souhlasu dovolil rozdávání dobrot. Sám se věnoval těm, kteří se rozhodli mu něco zazpívat přímo na mikrofon. Zájem byl obrovský a sál naprosto zaplněný, ale dobroty se nakonec dostaly ke každému. A ještě před odchodem Mikuláš slíbil, že si děti příští rok přijde opět zkontrolovat.

Tím ale program Mikulášské nekončil, přestože se sál lehce vyprázdnil. Děti se tak mohly ve zbytku odpoledne ještě naučit mikulášskou mazurku, pomohly čertům přikládat dřívka do ohně a taky hledaly ztracený čertí ocásek (menší) a ztracený andělský zvoneček (větší). Na závěr nezbývalo než poděkovat všem za účast, nalákat na březnové Maškarní, rozloučit se a nechat roztancované děti ještě pár minut samotné řádit na parketu.

Fotogalerie: Mikulášská 2017

Vystoupení na Vítání občánků

Část družiny Veverek se zúčastnila slavnostního Vítání občánků v naší obci, které se konalo ve středu 11. října v zasedací místnosti OÚ. Čtveřice děvčat společně zazpívala 2 oblíbené táborové ukolébavky za doprovodu kytary. Vystoupení se vydařilo, takže nezbývá než poděkovat našim zpívajícím a také vedení obce za pozvání.

 

Fotogalerie: Vystoupení na Vítání občánků

Otevření školy

V pátek 1. září se konalo slavnostní otevření druhé části nového areálu Zš s Mš Tlučná. Přijali jsme pozvání zúčastnit se této pro obec velice významné události, a tak několik našich členů vyrazilo pěkně ve skautském. A ujít si nenechali ani prohlídku areálu v rámci dne otevřených dveří, který na slavnostní zahájení navazoval. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať nový areál slouží – mimo jiné i našim budoucím nejmladším členům.

Fotogalerie: Otevření školy