Betlémské světýlko 2017

V neděli 24. prosince se v tlučenské kapličce konalo tradiční rozdávání světýlka z Betléma. Do oficiálního zahájení toho bylo potřeba hodně stihnout – zpěváci měli ještě poslední generálku v klubovně a pak se přesouvali do kapličky a zbytek organizačního týmu mezitím pracoval na přípravě kapličky a stavění stánku.

Ve 14 hodin jsme všechny přítomné uvítali, popřáli jim krásné Vánoce a pak už si slovo převzal náš skautský sbor, který už od září trénoval pod vedením Jirky a Kubajse. I přesto, že jsme letos rozšířili prostor odebráním židlí, bylo náročné se do kapličky dostat. I proto bylo už druhým rokem možné dojít si pro světýlko nejen dovnitř do kapličky, ale také do stánku postaveného vedle ní, kde se zároveň nabízel i teplý čaj.

Zhruba v polovině programu jsme tradičně požádali o vánoční poselství pastora tlučenského sboru, pana Petra Krákoru, který nám každoročně umožňuje tuto akci na Štědrý den uspořádat, za což mu patří obrovský dík. Poté pokračovala dál hudební produkce.

Na závěr, tedy v 15 hodin, nezbývalo než poděkovat našemu sboru, zapalovačům a hlavně veřejnosti za hojnou účast, znovu si popřát krásné prožití Vánoc a mnoho zdraví, štěstí a krásných okamžiků v roce 2018 a pak už jen rychle uklidit stánek a vyrazit vstříc jednomu z nejkrásnějších večerů v roce.

Letošní zájem veřejnosti o akci byl rekordní, o čemž svědčí obrovská fronta, která se táhla podél kapličky. Jsme rádi, že si lidé ve sváteční den přijdou na chvilku odpočinout od příprav, setkat se s přáteli a nasát trochu té vánoční atmosféry.

A my už teď můžeme slíbit, že i příští rok se 24. prosince od 14 do 15 hodin v kapličce budeme těšit na viděnou!

Fotogalerie: Betlémské světýlko 2017

Stánek na Vánočním jarmarku

V sobotu 16. prosince se u bývalé malé budovy ZŠ konal další ročník Vánočního jarmarku a nemohl na něm chybět – letos podruhé – ani náš skautský stánek. Sešli jsme se chvíli po desáté hodině, abychom postavili stánek, připravili výzdobu a vůbec si vytvořili to správné zázemí.

Oficiální začátek byl v 11 hodin, ale většina účastníků se začala trousit až po obědě, kdy také začínal program na pódiu. Ve stánku se střídali naši roveři a rangers a mohli jste se u nás zastavit pro čaj, dětský punč, ochutnat cukroví nebo si pořídit dětmi vyrobenou lodičku z ořechové skořápky. Kromě obsluhy a milých setkání ve stánku jsme si i my užívali připravený program – mimo jiné třeba ohnivou show, do které se zapojili také naši roveři. Celé odpoledne pak kolem půl šesté zakončil krásný ohňostroj. A potom už nezbývalo než vše rychle sklidit a běžet se zahřát domů.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách i chodu stánku, také obci za uskutečnění jarmarku a příští rok se budeme těšit na viděnou.

Fotogalerie: Stánek na Vánočním jarmarku

Mikulášská 2017

Ani letos nemohla chybět další tradiční akce, kterou obec Tlučná pro děti zajišťuje, a sice Mikulášská. Konala se v sobotu 2. prosince v Restauraci Na Hřišti. Pořadatelství akce si opět vzali na starosti skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná a hudbu zajišťoval pan Kopejtko, tentokrát společně s dcerou. Zapomenout se samozřejmě nesmí ani na obsluhu, která se starala o občerstvení účastníků.

Už před půl třetí, kdy byl oficiální začátek, se do sálu začaly hrnout davy rodičů a dětí. Letošní ročník byl, co se účasti týká, skutečně rekordní a kapacita restaurace téměř nestačila. Program byl zahájen uvítáním a krátkým nastíněním programu. Pak byly děti rozděleny do 2 skupin – menší si šly s pomocí rodičů vyrábět čertovské kornouty na sladkosti pro případ, že se dočkáme příchodu Mikuláše a jeho družiny. Pro větší děti byla mezitím připravena hra – vytvořily kruh a za zády si předávaly vzácné peříčko z anděla, prostřední se ho potom snažil ukořistit pro sebe uhádnutím, kdo ho má. Vyrábění v takovém počtu bylo náročné, ale rodiče i děti se s ním statečně poprali. Jen škoda, že materiál bohužel na některé nezbyl – do příště se určitě polepšíme.

Další hra byla naopak jen pro menší děti. Udělaly si kroužek a jejich úkolem bylo podávat si kousek uhlí. Jenže to nebylo tak jednoduché – uhlí bylo žhavé a mohlo se předávat, jen když hrála hudba. A u koho uhlí skončilo, když nastalo ticho, ten dostal na důkaz spálení černou čmouhu na ruku.

A co se pak nestalo – do místnosti vtrhli čerti a za nimi přicházel Mikuláš s andělem. Děti se přitiskly k rodičům, Mikuláš je pozdravil, zeptal se, zda letos byly hodné a po jednohlasném souhlasu dovolil rozdávání dobrot. Sám se věnoval těm, kteří se rozhodli mu něco zazpívat přímo na mikrofon. Zájem byl obrovský a sál naprosto zaplněný, ale dobroty se nakonec dostaly ke každému. A ještě před odchodem Mikuláš slíbil, že si děti příští rok přijde opět zkontrolovat.

Tím ale program Mikulášské nekončil, přestože se sál lehce vyprázdnil. Děti se tak mohly ve zbytku odpoledne ještě naučit mikulášskou mazurku, pomohly čertům přikládat dřívka do ohně a taky hledaly ztracený čertí ocásek (menší) a ztracený andělský zvoneček (větší). Na závěr nezbývalo než poděkovat všem za účast, nalákat na březnové Maškarní, rozloučit se a nechat roztancované děti ještě pár minut samotné řádit na parketu.

Fotogalerie: Mikulášská 2017

Vystoupení na Vítání občánků

Část družiny Veverek se zúčastnila slavnostního Vítání občánků v naší obci, které se konalo ve středu 11. října v zasedací místnosti OÚ. Čtveřice děvčat společně zazpívala 2 oblíbené táborové ukolébavky za doprovodu kytary. Vystoupení se vydařilo, takže nezbývá než poděkovat našim zpívajícím a také vedení obce za pozvání.

 

Fotogalerie: Vystoupení na Vítání občánků

Otevření školy

V pátek 1. září se konalo slavnostní otevření druhé části nového areálu Zš s Mš Tlučná. Přijali jsme pozvání zúčastnit se této pro obec velice významné události, a tak několik našich členů vyrazilo pěkně ve skautském. A ujít si nenechali ani prohlídku areálu v rámci dne otevřených dveří, který na slavnostní zahájení navazoval. Děkujeme za pozvání a přejeme, ať nový areál slouží – mimo jiné i našim budoucím nejmladším členům.

Fotogalerie: Otevření školy

Pohádkový les 2017

V sobotu 3. června uspořádala obec Tlučná u příležitosti oslav Dne dětí další ročník Pohádkového lesa. Do tlučenského lesa se tak po roce opět vrátily nejrůznější (nejen) pohádkové postavy, připravené zadat dětem jednoduchý úkol a za jeho splnění je odměnit razítkem do průvodky. Chvilku před 14. hodinou už byli všichni na svých stanovištích a netrpělivě čekali, až za nimi dorazí první účastníci. Mezi 14. a 15. hodinou pak postupně vyrazilo na trať celkem 154 dětí, některé samy, jiné s početným doprovodem.

A co přesně na malé účastníky čekalo? Na fotbalovém hřišti děti dostaly průvodku a poté se vydaly na trať vyznačenou modrými fáborky. Na prvním stanovišti je přivítal horník s bílou paní a úkolem bylo neohroženě prolézt temnou rourou. Na dalším stanovišti potkaly čarodějnici a odměnou za vysvobození Jeníčka a Mařenky jim byl výborný perníček. U rytíře a dvorní dámy poté absolvovaly trénink shazování polínek z kůlů a u medvědů hledaly po lese kartičky s medem. První část trati zakončilo stanoviště myslivců, kde děti mimo jiné poznávaly různá zvířátka. Pak se lesní cesta začala stáčet zpátky a před dětmi byla druhá polovina úkolů, kterou zahájili Bob a Bobek házením „králíka“ do klobouku. O kousek dál na cestě už čekal pomocník šerifa se zajatými bandity a úkolem dětí bylo je na lase odvést šerifovi. Na dalším stanovišti děti vílám něco pěkného zazpívaly a u Sněhurky a 7 trpaslíků nosily lucerničky a umisťovaly je na správný háček podle barvy. A trpaslíci čekali i u posledního úkolu, kde děti za pomoci vody získávaly drahokam z potrubního systému. Pak už nezbývalo než doběhnout s průvodkou plnou razítek zpátky na hřiště, získat poslední razítko a za odměnu si vzít lízátko, buřtíka a vrhnout se na opékání. A kdo neměl chuť péct se u ohně, mohl si dát třeba něco studeného v hospodě.

Počasí si s účastníky letos lehce pohrálo a kolem 16. hodiny, když ještě některé děti byly na trati, se spustil déšť. Liják to byl pěkný, ale naštěstí netrval dlouho, a tak mohli všichni v pořádku doběhnout do cíle a do závěrečných metrů jim opět vysvitlo i sluníčko. Udělalo se dokonce tak hezky, že hasiči nastříkali pěnu a nadšený dav dětí se do ní bezhlavě ponořil. A to byla pomyslná tečka za vydařeným sobotním odpolednem, po které už se všichni začali pomalu loučit a rozcházet domů.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav a hladkého průběhu celé akce – především skautům, hasičům, gymnastkám, aerobiku, myslivcům, zahrádkářům a v neposlední řadě také Pekařství Šefl a Řeznictví Lávička za sponzorské dary.

Ale ten největší dík patří tradičně dětem a rodičům za to, že přišli a s odhodláním se účastnili všech připravených aktivit. Tak zase příště na viděnou na některé z dalších akcí.

Fotogalerie: Pohádkový les 2017

Maškarní 2017

Rok se s rokem sešel a po únorovém masopustním veselí opět dostaly možnost zařádit si v kostýmech i tlučenské děti. Příležitost bohatě využily v sobotu 5. března, kdy se jich na Maškarním pořádaném obcí sešla čtyřicítka, a to i přesto, že nádherný slunný den lákal spíše k jarním procházkám nebo výletům. V Restauraci Na Hřišti kromě dětí nechyběl ani zbytek tradičních účastníků, a sice skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná, kteří zajišťovali program, pan Kopejtko a jeho hudební produkce a v neposlední řadě početné doprovody dětí složené z rodičů, prarodičů a dalších příznivců této akce.

Po registraci všech masek, úvodním přivítání a nastínění programu se děti hned seběhly na taneční parket a zahřály se při taneční rozcvičce. Pak je čekala chvilka na seznámení, během které měly obejít co nejvíc masek na parketu a říct si s nimi jméno a provést jednoduchý taneček. Poté už se otevřely disciplíny, a tak si děti mohly u Japonky zahrát kostky, u Assassina trénovat svůj postřeh a paměť, u kouzelnice si vyzkoušet Nervíky, u kovboje stavět z kostek, u Mexičanky hádat, pod kterým kelímkem je bonbon, a u doktorky hledat brčka v kupce slámy. Za splnění je vždy čekalo něco malého na zub.

Po vyzkoušení všech disciplín některé děti objevily balónky a začaly je rozebírat, což byl ten správný signál k ukončení disciplín a návratu k programu na parketu. Děti měly za úkol během písničky společně nedopustit, aby balónek spadl na zem a při další písničce potom v párech tancovaly s balónky mezi čely. Následovala chvilka volné taneční zábavy a potom se děti společně naučily tančit Ptačí tanec. Nevyužití nezůstali ani rodiče, kteří předvedli své umělecké cítění během soutěže ve vytváření mumií z vlastních dětí a při další hře ochotně schovávali skautský šátek, který děti s vidinou odměny hledaly. A když už měly tak pěkně natrénováno, pokračovaly dalším pátráním, tentokrát po princezniných rozkutálených korálkách. Poslední společnou hrou odpoledne byla oblíbená židličková. Pak už se blížil konec a děti netrpělivě čekaly s čísly v ruce, až bude v tombole vylosované to jejich a budou si moci jít vybrat některou z připravených cen. Nikdo však nemusel být smutný, protože na každého účastníka zde čekala alespoň drobnost.

Na závěr nezbývá než všem poděkovat za účast a těšit se na další společné setkání, třeba v sobotu 3. června na Pohádkovém lese.

Fotogalerie: Maškarní 2017