2. oddíl "Bílá růže"

Po stopách historie skautingu

3. prosince se kluci z Bílé růže sešli ráno v klubovně. Ráno bylo mlhavé a deštivé. V klubovně jsme se rozdělili na menší skupiny a vydali jsme se po stopách za fáborky. Cestou jsme nacházeli různé úkoly, jako najít schovanou mapu a zapisovat naši cestu, pomocí spolupráce dosáhnout na vysokou větev pro fáborek, jít podle rýže (ano, rýže) a napsat dopis vůdcům oddílu. U každého úkolu byl papír s určitou částí skautské historie. Po ukončení posledního úkolu jsme došli na ostrůvek na střelnici, tam jsme si uvařili čaj a opekli buřty. Po lehkém obědě jsme ještě zašli do klubovny se ohřát a přečíst si texty o historii skautingu. Po přečtení jsme papíry svázali a dali každé družině jeden. Pak už byly dvě hodiny, a tak jsme oddílovku ukončili.

Fotogalerie: Po stopách historie skautingu